तपाईंलाई गरिने कामसंग सम्बधित सपोर्ट सिस्टम

* "विशिष्ट सीप भएका कामदार", "नम्बर 1" र ""नम्बर 2" गरी दुई प्रकारका हुन्छ तर यहाँ अधिकांश व्यक्तिमा लागू हुने "नम्बर 1" को बारेमा वर्णन गरिन्छ ।

SSW को ठूलो विशेषता मध्यको एउटामा जापानी पक्षद्वारा गरिने पर्याप्त सपोर्टको व्यवस्था रहेको कुरा पर्न आउँछ । SSW को रूपमा जापानमा आउने व्यक्तिले कम्पनीबाट निम्न अनुसारका सपोर्ट लिएर ढुक्कका साथ काम गर्न सक्नेछ ।
① जापान आउनु भन्दा अगाडि देखिनै, तपाईंले बुझ्ने भाषामा जापान जीवनयापन सम्बन्धी निर्देशन प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
② जापानमा आइपुगे पछि, विमानस्थलमा लिन आउनेछ र स्वदेश फर्कने बेलामा पनि विमानस्थलसम्म पुर्याइदिनेछ ।
③ जापानमा घर भाडामा लिन, बैंक खाता खोल्न, मोबाइल फोन र जापानमा लाइफलाइन प्रक्रियाहरूमा सपोर्ट गर्दछौं ।
④ जापानमा जीवनयापन गर्नका लागि, जापानी समाजको नियम तथा मर्यादा, यातायातका साधनको उपयोग तरिका र भूकम्प आदि जस्ता आपतकालमा के कसो गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिनेछौं ।
⑤ बसोबास गर्ने स्थानको नगर कार्यालयमा गई बासिन्दा दर्ता तथा कर तिर्ने आदि सम्बन्धीको कागज प्रक्रिया तथा कागजपत्रको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछौं ।
⑥ जापानी भाषाको थप अध्ययनका लागि सिकईमा सहयोग पुर्‍याउँछौं ।
⑦ यदि तपाईंलाई कुनै समस्या छ भने, तपाईंको देशको भाषा वा अंग्रेजी भाषामा सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ ।
⑧ जापानी समाजमा छिटो घुलमिल हुनका लागि जापानीहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसरहरूको सिर्जना गर्नेछौं ।
⑨ कम्पनीको आन्तरिक कारणबाट तपाईंले काम छोड्नुपरेमा रोजगारीको नयाँ ठाउँ खोज्न सहयोग पुर्‍याउँछौं ।
⑩ कम्पनी भित्रको SSW सपोर्ट सम्बन्धीका प्रमूख कर्मचारीसँग हुने विभिन्न परामर्शका लागिको मिटिङ सभाको आयोजना बारम्बार गर्नेछौं ।

कामदार स्विकार्ने निकायको बारेमा

1 कामदार स्विकार्ने निकायद्वारा विदेशी भित्र्याउनको लागि गरिने तयारी

 1. विदेशीसँग जोडिन उपयुक्त श्रम करार
 2. निकाय स्वयं उपयुक्त (उदाहरणका लागि, 5 बर्षको अन्तरालमा अध्यागमन तथा अन्य श्रम सम्बधी कानूनको उल्लंघन नगरिएको )
 3. विदेशीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने सिस्टम भएको (उदाहरणको लागि, विदेशीहरूले बुझ्ने भाषामा सहयोग गर्ने)
 4. विदेशीलाई उपयुक्त सहयोग दिने योजना (उदाहरणका लागि, जीवनयापन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिने )

2 कामदार स्वीकार्ने निकायको दायित्व

 1. विदेशीसँग अनुबन्ध गरिएको रोजगार सम्झौता इमान्दारीपुर्वक पुरा गर्ने (उदाहरणका लागि, तोकिएको समयमा पारिश्रमिक भुक्तान गर्ने)
 2. विदेशीलाई सहयोग गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने
  सहयोगका मामिलामा, दर्ता गरिएका सहयोग निकायलाई सुम्पन पनि सकिने ।
   सम्पूर्ण काम सुम्पेमा1③ पनि पूरा हुने
 3. अध्यागमन ब्यूरोमा हरेक जानकारी पेस गरिने

(नोट) ① देखि ③ मा लापारवाही गरेमा, विदेशीहरूलाई भित्र्याउन सकिनेछैन र जापानको अध्यागमन ब्यूरोबाट निर्देशन र सुधारको लागि आदेश आउन सक्नेछ ।

दर्ता गरिएका सहयोग निकायका बारेमा

1 दर्ता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड

 1. )निकाय स्वयं उपयुक्त (उदाहरणका लागि, 5 बर्षको अन्तरालमा अध्यागमन तथा अन्य श्रम सम्बधी कानूनको उल्लंघन नगरिएको )
 2. निकाय स्वयं उपयुक्त (उदाहरणका लागि, 5 बर्ष भित्र अध्यागमन तथा श्रम कानून उल्लंघन नभएको)

2 दर्ता समर्थन निकायहरूको दायित्व

 1. विदेशीप्रतिको सहयोग उचित तवरले कार्यान्वयन
 2. अध्यागमन ब्यूरोमा हरेक जानकारी पेस गर्ने

(नोट) ① देखि ② मा लापारवाही गरेमा, दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ ।

जापानको अध्यागमन ब्यूरो, दर्ता निकायहरू, श्रमिक भित्र्याउने निकाय वा कम्पनीहरू र विदेशी कामदारहरू बीचको समन्वय निम्नानुसार हुनेछ 
निर्धारित निकाय वा कम्पनीले विदेशी कामदार संग रोजगार सम्झौता गरी, सो निकाय वा कम्पनीले रेजिष्ट्रेसन संस्थामा विदेशीकामदारको अधिकारिक रेजिष्ट्रेसनको लागि निवेदन गर्ने जस्ता सहयोग गर्छ ।
जापानको अध्यागमन ब्यूरोले रेजिष्ट्रेसन एजेन्सीमा दर्ता गर्ने वा दर्ता रद्द गर्ने कुरामा बिदेशी कामदारलाई सहयोग गर्छ 
जापानको अध्यागमन ब्यूरोले निर्धारित रोजगार निकाय वा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र निरीक्षण / सुधार जस्ता  आदेशहरु जारी गर्छ

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top