SSW को रूपमा जापानमा काम गर्नका निम्ति आवश्यक पप्रकृ

* "विशिष्ट सीप भएका कामदार" लाई "नम्बर 1" र "नम्बर 2" गरी दुई प्रकारका योग्यतामा विभाजित गरिएको छ। यहाँ अधिकांश व्यक्तिमा लागू हुने "नम्बर 1" को बारेमा वर्णन गर्दछौं ।

सामान्य प्रकृया

जापानमा SSWको रूपमा काम गर्ने सामान्य प्रकृया निम्नअनुसार रहेको छ । तथापि, देश अनुसार कागजी प्रक्रियामा थोरै फरक हुने र कुनै देशहरुमा आन्तरिक प्रक्रियाको आवश्यकता पर्ने पनि हुनाले त्यस कुरामापनि विशेष ध्यान दिनुहोला । (विस्तृत जानकारीका लागि सम्वन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुहोला)।

जापानभित्र

सम्पर्कका लागि जापान स्थित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दूतावास
ठेगाना Fukukawa House B, 6-20-28, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo ZipCode 153-0064
फोन नम्बर 03-3713-6241
03-3713-6242
फ्याक्स नम्बर 03-3719-0737
इमेल एड्रेस eontokyo@mofa.gov.np
प्रयोग हुने भाषा जापानी, अंग्रेजी, नेपाली

नेपाली

सम्पर्कका लागि नेपाल सरकार, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय / श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय
(Japan Unit, Department of Foreign Employment, MoLESS)
ठेगाना 44600
Buddhanagar, Kathmandu, Nepal
फोन नम्बर +977-9851180566
+977-1-4782454
फ्याक्स नम्बर +977-1-4782606
इमेल एड्रेस japanunit@moless.gov.np
प्रयोग हुने भाषा अंग्रेजी, नेपाली

[विदेशीहरूको लागि आवश्यकताहरू]
18 बर्षको उमेरभन्दा माथि पुगेको
सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच सफलतापूर्वक पूरा गरेको हुनुपर्छ (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण (2) पूरा गरेका विदेशीहरू सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँच दिनुपर्ने छैन)
विशिष्ट सीप भएको कामदार (1)- को आधारमा 5 वर्षभन्दा धेरै समय जापानमा बसेको हुनुहुँदैन 
सुरक्षा निक्षेप भुक्तान नगरेको साथै जरिवाना भएको ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको हुनुहुँदैन
आफैले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आफु सो बारे स्पष्ट जानकार हुनुपर्ने र तिर्नुपर्ने विस्तृत विवरणबारे पुरा बुझेको हुनुपर्छ
नयाँ श्रमिकको रुपमा जापान प्रवेश गर्नुहुने विदेशीहरूले (सीप / जापानी भाषा) परीक्षा पास गरिसकेपछि निर्धारित कम्पनीमा सिधै आवेदन दिने वा निजी क्षेत्रको रोजगार एजेन्सीको मध्यस्थता मार्फत निर्धारित कम्पनी वा निकाय संग रोजगार सम्झौता गर्न दिईनेछ । (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण नं २ लाई सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेका विदेशीहरूलाई भने (सीप / जापानी भाषा ) परीक्षा छुट गरिनेछ)
त्यसपछि बसोबास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि ( निर्धारित कम्पनीका स्टाफ मार्फत ) आवेदन दिनुभयो भने क्षेत्रीय इमिग्रेशन ब्यूरोले सो कम्पनी वा निकायलाई तपाईको बसोबास योग्यताको प्रमाणपत्र पठाउनेछ
त्यसपछि निर्धारित कम्पनीले सो योग्यताको प्रमाणपत्र तपाईलाई पठाउनेछ र प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो देशमा रहेको जापानी दुताबासमा सो कागजात बुझाई भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
कागजात परीक्षन पछि क्रमश: भिसा जारी , जापान प्रवेश र त्यसपछि निर्धारित कम्पनीमा काम गर्न सुरु हुनेछ

[विदेशीहरूको लागि आवश्यकताहरू]
18 बर्षको उमेरभन्दा माथि पुगेको
सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच सफलतापूर्वक पूरा गरेको हुनुपर्छ (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण (2) पूरा गरेका विदेशीहरू सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँच दिनुपर्ने छैन)
विशिष्ट सीप भएको कामदार (1)- को आधारमा 5 वर्षभन्दा धेरै समय जापानमा बसेको हुनुहुँदैन 
सुरक्षा निक्षेप भुक्तान नगरेको साथै जरिवाना भएको ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको हुनुहुँदैन
आफैले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आफु सो बारे स्पष्ट जानकार हुनुपर्ने र तिर्नुपर्ने विस्तृत विवरणबारे पुरा बुझेको हुनुपर्छ
नयाँ श्रमिकको रुपमा जापान प्रवेश गर्नुहुने विदेशीहरूले (सीप / जापानी भाषा) परीक्षा पास गरिसकेपछि निर्धारित कम्पनीमा सिधै आवेदन दिने वा निजी क्षेत्रको रोजगार एजेन्सीको मध्यस्थता मार्फत निर्धारित कम्पनी वा निकाय संग रोजगार सम्झौता गर्न दिईनेछ । (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण नं २ लाई सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेका विदेशीहरूलाई भने (सीप / जापानी भाषा ) परीक्षा छुट गरिनेछ)
त्यसपछि बसोबास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि ( निर्धारित कम्पनीका स्टाफ मार्फत ) आवेदन दिनुभयो भने क्षेत्रीय इमिग्रेशन ब्यूरोले सो कम्पनी वा निकायलाई तपाईको बसोबास योग्यताको प्रमाणपत्र पठाउनेछ
त्यसपछि निर्धारित कम्पनीले सो योग्यताको प्रमाणपत्र तपाईलाई पठाउनेछ र प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो देशमा रहेको जापानी दुताबासमा सो कागजात बुझाई भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
कागजात परीक्षन पछि क्रमश: भिसा जारी , जापान प्रवेश र त्यसपछि निर्धारित कम्पनीमा काम गर्न सुरु हुनेछ
 • ※1निर्धारित उद्योगको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित परीक्षा
 • ※2・जापान फाउन्डेशन जापानी आधारभूत परीक्षण (जापान फाउन्डेशन)
  अथवा
  ・ जापानी भाषा दक्षता परीक्षा (N4 वा सो भन्दा माथि) (जापान फाउण्डेशन, जापान एडुकेसनल एक्सचेन्ज र सेवा संघ)
  इत्यादि
 • ※3○18 बर्षको उमेरभन्दा माथि पुगेको
  ○सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच सफलतापूर्वक पूरा गरेको हुनुपर्छ (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण (2) पूरा गरेका विदेशीहरू सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँच दिनुपर्ने छैन)
  ○विशिष्ट सीप भएको कामदार (1)- को आधारमा 5 वर्षभन्दा धेरै समय जापानमा बसेको हुनुहुँदैन
  ○सुरक्षा निक्षेप भुक्तान नगरेको साथै जरिवाना भएको ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको हुनुहुँदैन
  ○ आफैले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आफु सो बारे स्पष्ट जानकार हुनुपर्ने र तिर्नुपर्ने विस्तृत विवरणबारे पुरा बुझेको हुनुपर्छ
  आदि
 • ※4○भित्र्याउने निकायद्वारा आयोजना गरिने जीवनयापन सम्बन्धी जानकारीको तालिम कक्षामा भाग लिनेर्छ
  ○ठेगाना रहेको स्थानको नगर, वडा, टोल तथा गाउँमा बासिन्दा दर्तार्छ
  ○तलब खाता खोल्नेर्छ
  ○आवास भवनको निश्चयर्छ
  आदि

परीक्षाको बारेमा

①जापानी भाषाको दक्षता निर्धारण गर्ने परीक्षा

"विशिष्ट सीपमा दक्ष कामदार (SSW)" बसोबास योग्यता प्राप्त गर्दा, जापानभित्र तथा र अन्य राष्ट्रहरुमा आयोजना गरिने "जापानी भाषा बेसिक टेस्ट (JFT-Basic)" वा "जापानी भाषा दक्षता परीक्षा (JLPT)" को लेबल 4 उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।

* "नर्सिङ" क्षेत्रमा आवेदन दिने व्यक्तिले ""नर्सिङ" स्याहार सुसार सम्बन्धी छुट्टै जापानी भाषा मुल्याङ्कन परीक्षा" उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।

②सीप दक्षता परीक्षण

"विशिष्ट सीपमा दक्ष कामदार (SSW)" को बसोबास योग्यता प्राप्त गर्न, जापानभित्र वा सम्वन्धित मुलुकहरुमा आयोजना गरिने फरक फरक उद्योगहरुका सम्बन्धित सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।

जापानमा काम गर्ने सिनियरहरूको परिचय

आउँदै छ
* SSW को रूपमा जापानमा सक्रिय गतिविधि गरिरहेका सिनियरहरूको जानकारी राख्दै जाने योजना रहेको छ ।

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top