जापानले विशिष्ट सीपमा दक्षता भएका कामदारको खोजी गरिरहेको छ

जापानले विशिष्ट सीपमा दक्षता भएका कामदारको खोजी गरिरहेको छ

तपाईं जापानमा आफ्नो सीपको सदुपयोग गर्न चाहनु हुन्छ?
जापानले 2019 साल अप्रिल महिनादेखि केही जापानी औधोगिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्येश्यले "विशेष सीप भएका कामदार (SSW)" नामक नयाँ बसोबास आज्ञा (भिसा) दिन सुरु गरेको छ। यस पृष्ठमा, आफ्नो विशेषज्ञता र सीपको प्रयोग गरी जापानमा सकृयताका साथ कामगर्न चाहने ब्यक्तिहरुका लागि आवश्यक जानकारी दिनेछौँ।

Blossom! in Japan.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top